Bolån till hus eller bostadsrätt

Ikano Bank erbjuder bolån för hus eller bostadsrätt till förmånliga villkor. Bottenlån beräknas till 85% av bostadens värde, du behöver inget dyrt topplån. Bostadens värde utgör normalt försäljningssumman.

IKANO erbjuder även handpenningslån och överbryggningslån, för köp av hus eller bostadsrätt.

Överbryggningslån är lån är tillhjälp när man köpt ett nytt boende och har inte ännu kunnat sälja sin gamla hus eller bostadsrätt. Det är svårt att matcha köp av ny bostad och sälja sin befintliga bostad på samma gång.


För att få bolån måste lönen täcka boendekostnaden samt finnas ett tillräckligt stort ytryme kvar som ska täcka levnadsomkostnaderna. Boendekostnaden bör inte överstiga 50 % av hushållets kostnader.

Räntan för ett bolån till skillnad mot andra lån kan bindas under en längre tid. Skulle räntan öka och man är tvungen att sälja huset blir man skyldig att betala ränteskillnadsersättning till den bank som man har lånat av.

Vid bolån upprättar banken en revers, skuldebrev, som kopplas till pantbreven.

Om bolånet överstiger marknadsvärdet kallas det för överbelåning.

IKANO bolån

Bottenlån: 85% av marknadsvärdet.

Amortering Rak amortering innebär att amorteringen är lika stor vid varje återbetalningstillfälle. Lån som inte överstiger 85 procent av marknadsvärdet kan du få amorteringsfritt. Delen som överstiger 85 procent av marknadsvärdet amorteras.

Om du vill läsa mer om bolån och lån så finns det information här.

Vem äger fastigheten

Äkta makar äger fastigheten gemensamt, om det inte finns äktenskapsförord som säger något annat. Sambos äger fastigheten gemensamt om de köpt den tillsammans för att bo där. Om någon av sambosarna ägde fastigheten innan de flyttade samman äger denne huset eller lägenheten. Dock kan samäganderätt uppstå om fastigheten genom gått stora renoveringar som den andre parten varit med och betala. Ibland kallas det för dold samäganderätt.